Zonnepanelen FAQ

Is een (steden)bouwkundige vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen?

Meestal niet

  • In Vlaanderen is het plaatsen van zonnepanelen sinds 1/12/2010 in de meeste situaties vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning.
  • Op een plat dak is geen vergunning nodig als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
  • Op een hellend dak mag je zonnepanelen plaatsen als ze geïntegreerd worden in het hellend dakvlak: op de dakbedekking of ter vervanging ervan.
  • Let op! De plaatsing mag niet in strijd zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanpak (BPA), het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of de verkavelingsvergunning. Vraag dus altijd eerst advies bij uw gemeente.
  • Ook in Brussel is een vergunning niet langer nodig voor wie zonnepanelen wil installeren.
  • In Wallonië is een bouwvergunning eveneens overbodig op voorwaarde dat je de panelen op het dak plaatst en dat ze niet uitsteken over de dakrand.
Heeft schaduw op zonnepanelen grote gevolgen voor het rendement?

Ja, een kleine schaduw kan al een aanzienlijk rendementsverlies opleveren. De zonnecellen en zonnepanelen zijn immers in serie geschakeld en daardoor bepaalt de zwakste schakel de werking van de hele keten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de negatieve invloed van schaduwvorming te beperken.

Vraag ons om meer uitleg!

Krijg ik een vergoeding voor het teveel aan energie dat ik produceer t.o.v. mijn verbruik?

Nee. Voor installaties tot en met 10kW (wisselstroomzijde van de omvormer) bepaalt het Technisch Reglement Distributie van de VREG dat de kilowattuurmeter moet kunnen terugdraaien. Doordat de meter terugdraait en de door u geproduceerde zonne-energie aan het net wordt terug geleverd, krijgt u de stroom aan het geldende tarief vergoed. Deze terugleververgoeding bedraagt in de praktijk ongeveer 20,5 cent/kWh voor particulieren op weekdagen. In het weekend (met een tweevoudige meter) ligt het tarief lager. De terugleververgoeding is beperkt tot het volledige eigen jaarlijkse verbruik, m.a.w. netto teruggeleverde energie ‘onder 0’ op jaarbasis wordt niet automatisch vergoed.

Ik heb een dag- en nachtteller: wat nu?

Tijdens de week zal de dagteller terugdraaien. Tijdens het weekend is het de nachtteller die terugdraait. Ongeveer 70 % (of 5/7) van de opgewekte stroom wordt opgewekt op de dagteller. Uw verbruik op de dagteller moet dus ook minimiaal 70 % bedragen van de opgewekte stroom, anders zal de teller ‘onder 0’ draaien en hiervoor krijgt u geen vergoeding. Het kan dus interessanter zijn om de nachtteller te laten uitschakelen. Hiervoor moet u contact opnemen met uw distributienetbeheerder (Eandis, Infrax,…).

Zijn zonnepanelen in België wel rendabel genoeg gezien het beperkte aantal zonuren?

Jaarlijks schijnt er op Belgische bodem 120 Exajoule zonne-energie. De totale jaarlijkse Belgische energiebehoefte bedraagt 2,5 Exajoule (elektriciteit, verwarming en transport inbegrepen). Een enorm potentieel om te benutten. (Bron: Ode)

Voor elke 1.000 Wp die wordt geïnstalleerd, wek je in België zo’n 850 kWh op, bij een zuidelijke oriëntatie en een hellingshoek van zo’n 35°. Afwijkingen van het zuiden of van deze ideale hellingshoek verlagen de opbrengst.
De rentabiliteit van een investering hangt nauw samen met de energieprijzen. Hoe hoger de energieprijzen, hoe rendabeler een investering in zonnepanelen wordt. Daarnaast ondersteunt de Vlaamse regering investeerders in hernieuwbare energie door middel van groenestroomcertificaten.

Functioneren zonnepanelen bij bewolking?

Ja, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zetten zonnepanelen ook bij bewolkt weer zonlicht om in elektriciteit. De opbrengst is uiteraard minder bij bewolkt weer dan bij zonnig weer.

Hoe onderhoud je zonnepanelen?

Door het gladde oppervlak en de schuine opstelling van zonnepanelen, is regelmatig poetsen niet echt nodig. Doordat het geregeld regent, reinigen de panelen zich in principe vanzelf.
Het is wel belangrijk dat het oppervlak van de panelen vrij blijft van afgevallen bladeren en vuil. Dit doet het rendement dalen, zelfs al gaat het maar om één klein deeltje van de panelen. Gebruik een zachte borstel om bladeren te verwijderen. Wil je de panelen graag grondig poetsen, gebruik dan bij voorkeur onthard water en een gepast reinigingsmiddel. (Bron: Livios, 3/11/2009)

Vraag ons om meer uitleg!

Waarom is het interessant om te investeren in fotovoltaïsche zonnepanelen?

Financiële voordelen

Met een eigen PV-installatie voor de productie van groene stroom heeft u als investeerder de kostprijs van dit deel van uw verbruik over een periode van 20 jaar perfect onder controle. Dit is een belangrijk voordeel in vergelijking met de onvoorspelbaar stijgende elektriciteitsprijzen. Een eigenaar van een PV-installatie maakt zich gedurende 30 jaar grotendeels onafhankelijk van buitenlandse elektriciteitsleveranciers (die momenteel 95 % van de leveringsmarkt domineren). Naast de besparing op uw energiefactuur, kan u genieten van subsidiëring door lokale overheden:

Ecologische voordelen (Bron: Ode)

  • De productie van zonne-energie door fotovoltaïsche installaties vermijdt de uitstoot van diverse vervuilende gassen die gepaard gaan met de klassieke fossiele elektriciteitsproductie. De belangrijkste vermeden uitstoot is CO2. Het opgesteld vermogen aan zonne-energie in Vlaanderen compenseert evenveel CO2 als 65 % van het totale Vlaamse bosbestand.
  • Tegelijk bespaart zonnestroom ook op de import van fossiele brandstoffen voor klassieke elektriciteitscentrales.