Subsidies voor zonnepanelen

Particulieren:

 1. Groenestroomcertificaten
  Voor nieuwe PV-installaties (met een vermogen tot 10kW) die in gebruik worden genomen na 1/1/2013, geldt een nieuw steunsysteem dat flexibel is en rekening houdt met de prijsevoluties. Halfjaarlijks wordt hiervoor een correctiefactor (= bandingfactor) bepaald. De correctiefactor voor PV-installaties voor installaties in gebruik genomen na januari 2013 werd vastgelegd op 0,23 (een correctiefactor van 1 betekent dat je exact na 1000 kWh een certificaat krijgt). Na 4.348 kWh ontvangt een PV-eigenaar dus een groenestroomcertificaat van 93 €. In de toekomst wordt voor deze installaties elke 6 maanden nagegaan of de heersende elektriciteitsprijzen een bijsturing van de correctiefactor vereisen.
  Lees meer op de website van de Vlaamse overheid of groenestroomcertificaten-2013

 2. Premie van uw gemeente
  Veel gemeentes geven een premie aan hun inwoners. Maak gebruik van de subsidiezoeker om na te gaan of uw gemeente een premie toekent voor de installatie van zonnepanelen.

Bedrijven:

 1. Groenestroomcertificaten
  Net zoals bij het systeem van groenestroomcertificaten voor particulieren, geldt er niet langer een vaste prijs per certificaat van 1.000kWh. Voor nieuwe PV-installaties kleiner dan 10kW geldt hetzelfde systeem dan voor particuliere installaties. Voor installaties groter dan 10kW, wordt een onderscheid gemaakt tussen installaties tot 250kW en deze groter dan 250kW. De details van deze regeling kan u hier terugvinden: groenestroomcertificaten-2013
  Lees meer op de website van de Vlaamse Overheid

 2. Verhoogde investeringsaftrek
  Voor energiebesparende investeringen hebben bedrijven recht op een verhoogde belastingaftrek, meer bepaald een aftrek van de belastbare winst. Ze geldt ook voor hernieuwbare energie en bedraagt 15,5 % (in 2012). Rekening houdend met de vennootschapsbelasting komt dit neer op een reële subsidie van ongeveer 5% na berekening op de belastbare winst.
  Verhoogde investeringsaftrek